Mičigen

Debra An Stabenau (D)

Debra An Stabenau (Deborah Ann Stabenow) je članica Demokratske stranke. Debi je prvi ženski senator iz države Mičigen. Prvi put na mesto senatora izabrana je 2001. godine, a reizabrana je 2006, 2008, 2012, i 2018. godine.

Senatorka Debi važi za jednog od najliberalniji članova Senata. Zalaže se za legalizaciju marihuane u svojoj državi, mada uz striktnu kontrolu. Na polju međunarodnih odnosa podržala je Iranski nukelarni sporazum. Zalaže se za povećanje trošenja vladinog novca. Podržala je predlog da se pojedincima koji se nalaze na listi za nadzor terorista zarani kupovina oružja. Takođe je podržala predlog da se uvede neodređeno vojno zadržavanje bez suđenja, onima koji se smatraju potencijalnim teroristima, što baca senku na njenu borbu za ljudska prava. Kao veliki zagovornik zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena, protivila se naftnim bušotinama na Velikim jezerima. Podržala je inicijativu koja bi trebalo da zaštiti jezero Ontario od zagađenja koje dolazi iz Kanade.

Članica je sledećih komiteta: Komitet za budžet, Komitet za finansije i Komitet za energiju i prirodne resurse.

Geri Čarls Piter stariji (D)

Geri Čarls Piter stariji (Gary Charles Peters Sr.) je član Demokratske partije. Na mesto senatora države Mičigen izabran je 2015. godine, a pre toga bio je predstavnik 14. distrikta u Predstavničkom domu.

Pre svoje političke karijere, služio je u američkoj mornarici kao rezervista, gde je stigao do čina starijeg poručnik bojnog broda. Senator Geri smatra se za jednog od zagovarača dvostranačke saradnje. Podržao je zakon protiv bojkota Izraelske robe. Usprotivio se agresivnoj kupovini američkih tehnoloških kompanija od strane kineskih investitora.

Iako je i sam vlasnik oružija, Piters se zalaže za veću kontrolu oružja preko provere istorije svih transakcija.