Medija tim

Anđela Vasiljević

Anđela Vasiljević je rođena sredinom leta 1998. godine u Novom Sadu, Srbiji. Od malena se zanima za jezike, društvene nauke i umetnost, što ju je nakon osnovne škole odvelo u Karlovačku gimnaziju (bilingvalno-francuski smer), koja joj je osim obrazovanja, pružila i mnoštvo prilika za budućnost.

Posle osnovnih studija u oblasti lingvistike i francuskog jezika na univerzitetu u Lilu, nejsevernijem gradu Francuske, koje su joj pomogle da usavrši jezik, nastavila je svoj master na engleskom jeziku u sferi internacionalnog menadžmenta (IMBA) na univerzitetu Paris-Est Creteil. Tokom školovanja je učestvovala u raznima sekcijama, konkursima i projektima, kao što su novinarska sekcija, TEDx projekat Karlovačke gimnazije, rad u udruženjima mladih i sl. Odnedavno se bavi i digitalnim marketingom.

Katarina Pantelić

Katarina Pantelić rođena je 19. jula 1997. godine u Lazarevcu, Republika Srbija. Studentkinja je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru novinarstvo i komunikologija.

Učestvovala je na konferencijama kao što su „Dani javnih politika“. Dobitnica je nagrade „Svetlana Đurđević Lukić“ za rad o bezbednosti mladih na internetu i nagrade na takmičenju u besedništvu na Fakultetu političkih nauka.

Polja interesovanja su joj retorika i mediji. Govori ruski i engleski jezik.

Kristina Škipina

Kristina Škipina je rođena 12. novembra 1995. godine u Podgorici, Republika Crna Gora.

Završila je Filološki fakultet (smer Ukrajinski jezik, književnost i kultura) i stekla zvanje profesora jezika i književnosti. Trenutno je na master studijama Evropska politika i upravljanje krizama. Učestvovala je na više projekata koje je organizovala Ambasada Ukrajine u Srbiji. Polja interesovanja su joj jezici, kultura, politika i mediji. Govori ukrajinski i engleski jezik, a služi se i ruskim jezikom.